Čipiranje Kanti

PRIOPĆENJE O ČIPIRANJU KANTI I KONTEJNERA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

Komunalno poduzeće  Papuk d.o.o. Orahovica počeo je proces čipiranja  spremnika za miješani komunalni otpad, odnosno zelenih kanti i kontejnera, što je preduvjet za elektronsku evidenciju odvoza otpada. Sukladno zakonskim obavezama sve kante treba čipirati ,a to će se obavljati u pravilu u svakoj ulici na dan kad se odvozi otpad, priopćeno je iz Papuka za komunalne djelatnosti.

  • Molimo sugrađane da na dan kad se u njihovoj ulici odvozi otpad, kante za otpad ostave na ulici neovisno o tome imaju li taj dan otpada u kanti ili nemaju. Isto tako, molimo da se kante ne spremaju dok naši radnici ne prođu i svaku kantu čipiraju i dodijele joj naljepnicu s barkodom. Naljepnica s barkodom na zelenoj kanti bit će znak da je kanta čipirana .

 

U utorak, 04.veljače, čipiranje kreće u ulicama kojima se taj dan odvozi miješani komunalni otpad.