PLAN PREGLEDA I ČIŠĆENJA DIMNJAKA OD 20.12.2021. – 23.12.2021.

MJESTO DATUM ULICA KUĆNI BROJEVI
ORAHOVICA 20.12.2021. MANDIĆEVA ULICA

 

MATICE HRVATSKE

 

MIROSLAVA KRLEŽE

1,2,3,6,8,10

 

1,2,2A,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16

 

2,4,6

21.12.2021. MATIJE GUPCA 1,3,5,7,9,9A,11,13,15,17,19,21,23,23A,25,31,

33,35,35A,37,39,39A,41,41A,43

22.12.2021. MATIJE GUPCA 43A,45,45A,47,51,53,53A,53C,55,55A,57,59,

61A,63,63A,65,67,69,102,100,96,94,92,90,88

23.12.2021. MATIJE GUPCA 86,84,82,80,78,76,74,70,68A,68,66,64,62,60,

58,56,54,52,50,46,44,42,40,38,36A

 

Plan uključuje evidenciju korisnika dimovodnih objekata usklađivanje sa stvarnim stanjem na terenu, izradu kartoteke dimovodnih objekata sa pripadajućim ložištima, odjavu dimnjaka koji nisu u upotrebi te pregled i čišćenje dimnjaka u redovnom obilasku.

Narudžbe se odrađuju do 10:00 h, nakon toga slijedi pregled i čišćenje po gore navedenom planu.

Kontakt broj: 098/904-0180