PLAN PREGLEDA I ČIŠĆENJA DIMNJAKA OD 10.01.2022.-14.01.2022.

MJESTO DATUM ULICA KUĆNI BROJEVI
ORAHOVICA 10.01.2022. STOŠIĆEVO ŠETALIŠTE 1,3,5,7,9,11,15,17,21,23,25,29,31,33,37,39,

41,45,47,49,51,53,55,57,59

11.01.2022. STOŠIĆEVO ŠETALIŠTE 61,63,71,73,75,77,79,54,52,48,46,44,42,40,

38,36,32,22,20,16,12,10,8,6,4,2

12.01.2022. ŠENOINA

TRG IVANA MAŽURANIĆA

1,2,3,4,5,7

 

13.01.2022. TRG PLEMENITOG MIHALOVIĆA  
14.01.2022. TRG SVETOG FLORIJANA  

 

Plan uključuje evidenciju korisnika dimovodnih objekata usklađivanje sa stvarnim stanjem na terenu, izradu kartoteke dimovodnih objekata sa pripadajućim ložištima, odjavu dimnjaka koji nisu u upotrebi te pregled i čišćenje dimnjaka u redovnom obilasku.

Narudžbe se odrađuju do 10:00 h, nakon toga slijedi pregled i čišćenje po gore navedenom planu.

Kontakt broj: 098/904-0180