Poziv na prethodno savjetovanje – Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21.), koji propisuje davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada donosi Cjenik javne usluge.

Člankom 77. stavkom 3. istog Zakona propisana je provedba prethodnog savjetovanja s zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana.

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću traje zaključno s 01. ožujkom 2022. godine.
Sukladno navedenom u nastavku se nalazi nacrt Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Prijedlozi i mišljenja mogu se dostaviti putem e pošte na e mail adresu: info@papuk-doo.hr ili na adresu Papuk d.o.o., Vladimira Nazora 14, 33 515 Orahovica.

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog otpada sa obrazloženjem