Predmet jednostavne nabave: Dječje igralište – Nova Jošava (građenje i opremanje) Nova Jošava bb, Nova Jošava, Orahovica kč.br. 197/2 k.o. Nova Jošava

Jednostavna nabava objavljena je na službenim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem aplikacije AGRONET, a pod brojem objave 18569 – Mjera 19.2 – Provedba LRS – 6.4.1 LAG ( https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx )

Ponuda se dostavlja obvezno na dva načina:

Preko javnog Portala ponuda na stranicama Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), putem poveznice:

https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx

U pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu:

Papuk d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Vladimira Nazora 14, 33515 Orahovica

Rok za dostavu ponuda je 09. ožujka 2022. godine  do 12.00 sati.