Obavijest – javna usuga opskrbe plina od 1.10.2022.

Poštovani korisnici usluge isporuke prirodnog plina, ovim putem donosimo Vam kratke upute u svezi trenutnog stanja na tržištu plina kada je u pitanju Javna usluga ili kategorija kućanstva.

Dana 23. rujna 2022. Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (dalje: HERA) donosi Odluku o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom krajnjim kupcima kategorija kućanstvo kojima prestaje ugovor o opskrbi plinom (https://www.hera.hr/hr/docs/2022/Odluka_2022-09-23_01.pdf).

Odlukom su jasno definirana dva odnosa koja svi opskrbljivači na području RH primjenjuju za kategoriju kućanstva, a to su:

  • kategorija kućanstava u obvezi javne usluge po reguliranim uvjetima od strane HERA i
  • kategorija kućanstava u obvezi javne usluge po tržišnim načelima.

Tijekom protekle plinske godine, nerijetko je bio slučaj da su uvjeti po tržišnim načelima bili cjenovno povoljniji od reguliranih uvjeta i upravo iz tih razloga se određeni broj korisnika usluge odlučio za promjenu ugovornog odnosa.

Slijedom brojnih slučajeva obavijesti o prestanku i/ili raskidu ugovora o opskrbi plinom te
poskupljenjima od strane opskrbljivača plinom s danom 30. rujna 2022. ili kasnije, odluka od strane HERA je donesena upravo s ciljem zaštite kupaca iz kategorije kućanstava te osiguravanja sigurnosti, redovitosti i kvaliteteopskrbe plinom.

Odlukom su detaljno propisani potrebni koraci i obveze dionika na tržištu plina kako kupci iz kategorije kućanstvo od 1. listopada 2022. ne bi ostali bez opskrbe plinom te kako bi mogli započeti koristiti javnu uslugu opskrbe plinom po reguliranoj cijeni.

Istom Odlukom se svim opskrbljivačima u obvezi javne usluge (na području grada Orahovice i susjednih općina E.ON Plin d.o.o.) izričito nalaže da na dan 1. listopada 2022. započnu pružati javnu uslugu opskrbe plinom svim krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo kojima 30. rujna 2022. prestaje ugovor o opskrbi plinom sklopljen s opskrbljivačem plinom iz kategorije kućanstvo po tržišnim načelima.

Određeni kupci na području grada Orahovice koriste upravo navedenu uslugu po tržišnim načelima, odnosno nisu u javnoj usluzi prema reguliranim uvjetima koji su određeni od strane HERA. Za takve korisnike je odlukom određeno da pri isteku ugovora koji posjeduju (po tržišnim načelima) i/ili pri raskidu ugovora od strane trenutnog opskrbljivača, opskrbljivač u obvezi javne usluge po reguliranim uvjetima koji djeluje na određenom distributivnom području (kod nas E.ON Plin d.o.o.) za obavljanje komunalnih djelatnosti, Orahovica, Vladimira Nazora 14, Tel. : 033/673-217, 033/673-103, e-mail : info@papuk-doo.hr
na jasan i razumljiv način obavijesti krajnje kupce o prelasku na javnu uslugu opskrbe plinom od 1. listopada 2022. po reguliranim uvjetima.

DODATNA NAPOMENA:

Svi korisnici koji su od opskrbljivača u obvezi javne usluge na distributivnom području Papuk plin d.o.o. (grad Orahovica i općine Čačinci, Zdenci, Crnac i Mikleuš) E.ON Plin d.o.o., uz redovan mjesečni račun primili obavijest o poskupljenju usluge od 1. listopada ili 1. studenog 2022. godine, neka se obrate istome s ciljem prelaska s javne usluge po tržišnim načelima na javnu uslugu po reguliranim uvjetima određenim od strane HERA. Na računu/uplatnici su navedeni kontakt podaci (e-mail, telefon) na koji se mogu obratiti navedenom opskrbljivaču.

Kako je prethodno navedeno, HERA je odlukom osigurala sve preduvjete (isti su ranije regulirani Zakonom o tržištu plina) da se takvi korisnici kojima prijeti istek/raskid ugovora i/ili novi, nepovoljni tržišni uvjeti, mogu osigurati/vratiti u regulirane uvijete javne usluge kod onog opskrbljivača koji je natječajem preuzeo određeno distributivno područje, u našem slučaju E.ON Plin d.o.o..

Izvori: