Obavijest kupcima plina iz kategorije kućanstvo o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) je na sjednici održanoj 23. rujna 2022. donijelo Odluku o početku pružanja javne usluge opskrbe plinom krajnjim kupcima kategorija kućanstvo kojima prestaje ugovor o opskrbi plinom.

HERA je, slijedom brojnih slučajeva prestanka ili raskida ugovora o opskrbi plinom od strane ospkrbljivača plinom s danom 30. rujna 2022. i uočenih problema prilikom povratka kupaca na javnu uslugu opskbe plinom, temeljem Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 104/22, 106/22) kojom se zbog poremećaja na domaćem tržištu energije, uređuju posebne mjere za trgovinu plinom, način i uvjeti formiranja cijena plina, osiguravanje uvjeta za sigurnost opskrbe plinom za određenu kategoriju kupaca plina, te posebni uvjeti obavljanja energetskih djelatnosti plinom, donijela Odluku s ciljem zaštite kupaca iz kategorije kućanstavo te osiguravanja sigurnosti, redovitosti i kvalitete opskrbe plinom.

Odlukom su propisani potrebni koraci i obveze dionika na tržištu plina kako kupci iz
kategorije kućanstvo od 1. listopada 2022. ne bi ostali bez opskrbe plinom te kako bi
mogli započeti koristiti javnu uslugu opskrbe plinom po reguliranoj cijeni. Promjena
opskrbljivača i početak pružanja javne usluge opskrbe plinom, krajnjim kupcima
kategorije kućanstvo kojima prestaje ugovor o opskrbi plinom za vrijeme važenja
Uredbe, provest će se automatski.

Odlukom je propisano da je opskrbljivač dužan, za sve kupce kojima prestaje ugovor s
danom 30. rujna 2022. zbog isteka ili zbog raskida ugovora od strane opskrbljivača, na
svojim mrežnim stranicama i putem javnih glasila do 27. rujna 2022. obavijestiti kupce
o prestanku odnosno o raskidu ugovora i prelasku na javnu uslugu opskrbe plinom te u
registru obračunskih mjernih mjesta do 27. rujna 2022. provesti ažuriranje podatka o
datumu završetka isporuke plina.

U slučaju da kupcima ugovor prestaje ili se raskida nakon 30. rujna 2022. ili je sklopljen
na neodređeno vrijeme, opskrbljivači plinom su dužni te kupce do 27. rujna 2022. na
svojim mrežnim stranicama i putem javnih glasila na jasan i razumljiv način obavijestiti
o njihovu pravu na raskid ugovora i povratak na javnu uslugu te kupce pozvati da ih u
najkraćem mogućem roku o svom izboru obavijeste telefonski, pisanim putem ili
elektroničkom poštom, pri čemu je u slučaju odabira kupca na povratak na javnu uslugu
postojeći opskrbljivač plinom dužan bez odlaganja u registru obračunskih mjernih mjesta
ažurirati podatak o datumu završetka isporuke plina kako bi se promjena opskrbljivača
mogla provesti automatski.

Ovim putem se pozivaju kupci, koji će na temelju Odluke početi koristiti javnu uslugu,
da očitaju i dostave stanje plinomjera na dan 30. rujna 2022., odnosno na dan prestanka
ugovora svom opskrbljivaču plinom, a u svrhu razgraničenja odnosa između starog i
novog opskbljivača plinom.