RASPORED ODVOZA RECIKLABILNOG OTPADA (PAPIR I PLASTIKA) ZA SIJEČANJ 2023.

OPĆINA ČAČINCI

  • ČETVRTAK 19. 01. 2023. – Čačinci, Bukvik, Humljani, Pušina, Rajino Polje, Vojlovica, Slatinski Drenovac, Paušinci, Brezovljani Vojlovički

OPĆINA ZDENCI

  • PETAK 20. 01. 2023. – Zdenci, Zokov Gaj, Kutovi, Slavonske Bare, Obradovci, Duga Međa, Donje Predrijevo, Bankovci

Korisnici su dužni na dan odvoza iznijeti posude ili vreće za otpad ispred ulaza svojih objekata najkasnije do 07.00 sati