VAŽNA OBAVIJEST

Mole se korisnici odvoza miješanog komunalnog otpada da u kante za otpad ne odlažu rabljeno motorno ulje i ostali opasni otpad.

Posebnu brigu treba voditi o takvom otpadu. U svakodnevnom životu najčešće susrećemo boje, tintu, ljepila i smole, otapala, fotografske kemikalije, pesticide, baterije, akumulatore, otpadna ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje.

Opasni otpad mora se odvojeno sakupljati!

Preporučuje se motorno ulje mijenjati kod automehaničara koji je dužan skrbiti za njegovo zbrinjavanje. (Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima, Narodne novine 124/06).

Ukoliko se utvrdi da se u određenom spremniku nalazi opasni otpad djelatnici komunalnog poduzeća prijaviti će prekršaj nadležnim institucijama, a kazne za neodgovorno ponašanje biti će rigorozne.“