Obavijst o kvaru vozila reciklabilnog komunalnog otpada (papir i plastika)

„Zbog tehničkog kvara na vozilu reciklabilni komunalni otpad (papir i plastika) koji se po rasporedu treba odvoziti u četvrtak, 18. svibnja 2023. godine na području općine Zdenci i u petak, 19. svibnja 2023. godine na području općine Čačinci, odvoziti će se u ponedjeljak 22. svibnja 2023. godine na području općine Zdenci i u utorak 23. svibnja 2023. godine na području općine Čačinci.“