Obavijest o redovnim obilascima i čišćenjima dimnjaka

Dimnjačarska služba Papuk d.o.o. Orahovica obavještava cijenjene korisnike dimnjačarskih usluga da će dana 1. rujna 2023. godine (petak) započeti redovni obilazak kontrole i čišćenje dimnjaka u ulici Ante Starčevića u Orahovici.