Obavijest o prikupljanju miješanog, biorazgradivog i komunalnog otpada u 2024. godini

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOGBIORAZGRADIVOG I KOMUNALNOG OTPADA 2024

TABLICA ODVOZA MIJEŠANOG OTPADA 2024