Obavijest za mještane naselja Nova Jošava, Stara Jošava, Šumeđe, Crkvari, Dolci i Karlovac Feričanački

Obavještavaju se mještani Dolaca i Karlovca Feričanačkog da se mijenja raspored odvoza miješanog komunalnog otpada te će se isti iz tih naselja odvoziti srijedom, počevši sa 10.01.2024.,

a iz naselja Nova Jošava, Stara Jošava, Šumeđe i Crkvari otpad će se odvoziti četvrtkom, počevši od 11.01.2024. godine.

Papuk d.o.o.