Prethodno javno savjetovanje za Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Člankom 77. stavkom 3. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21.) propisano je da je davatelj usluge dužan provesti prethodno javno savjetovanje od najmanje 30 dana o prijedlogu cjenika s obrazloženjem cijene i izmjene cijene te s obrazloženjem načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge.

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću za izmjenu cijena obvezne minimalne javne usluge traje zaključno s 25. veljačom 2024. godine.

Sukladno navedenom u nastavku se nalazi nacrt Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Prijedlozi i mišljenja mogu se dostaviti putem e pošte na e mail adresu: info@papuk-doo.hr ili na adresu Papuk d.o.o., Vladimira Nazora 14, 33 515 Orahovica.

JS_Prijedlog cijena usluge odvoza i zbrinjavanja otpada na području grada Orahovice i općina Zdenci Čačinci i Crnac_EUR_kv.pdf