O nama

Tvrtka/naziv: Papuk društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti
 • Skraćeni naziv: PAPUK d.o.o
 • Adresa: Orahovica, Vladimira Nazora 14
 • Porezni matični broj:010027034
 • OIB:95664025141
 • Žiro račun: HR6624120091137000145 Slatinska Banka
 • Telefon: 033/673-217 i 033/673-103
 • Fax: 033/673-506
 • E-mail: info@papuk-doo.hr
 • Članovi uprave: Tomislav Katalinić dipl.oec.
 • Temeljni kapital: 786.600,00 kuna
  • Vlasništvo: Grad Orahovica 65,47%; Općine: Čačinci 17,27%, Zdenci 14,54% i Crnac 2,72%
  • Skupština društva: Saša Rister(Orahovica), Alen Jurenac (Čačinci), Tomislav Durmić (Zdenci), Mato Damjan (Crnac)