Ružica grad d.o.o.

Tvrtka/naziv: Ružica Grad d.o.o. za turizam, rekreaciju i ugostiteljstvo

Skraćeni naziv: Ružica Grad d.o.o.

Adresa: Orahovica, Franje Gavrančića 6

Matični broj subjekta: 2077086

OIB: 33892410777

Žiro račun: HR7124120091137004905 Slatinska Banka

Telefon: 033/673-103, 033/400-312

E-mail: info@papuk-doo.hr

Članovi Uprave: Nataša Pustički

Temeljni kapital: 20.000,00kn

Vlasništvo: Grad Orahovica 100,00%

Skupština društva: Saša Rister (Orahovica)

Poveznice:

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE ZA PRIJAVU NEPRAVILNOSTI

PRAVILNIKO SUSTAVU PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

ZAKON O SUSTAVU UNUTARNJIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU

ZAKON O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI

Odluka o imenovanju osobe za informiranje

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

 

Dokumenti

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa – Dijaković